Zorg

Groepsopvang - Individueel - Psychotherapie

Groepsopvang

Op basis van onze ruime expertise verzorgen wij ook adequate interventies voor groepen en teams in crisis.

Die interventies richten zich op de korte termijn of middellange termijn.

Na een assessment stellen wij u enkele interventies voor, voor de diverse deelgroepen binnen uw organisatie.

Neem contact op met ons:

  • info@crisiscare.eu


Individueel

Wij verzorgen de eerste opvang van individuele getroffenen na crisissen.

Het gaat om een kortlopend traject met een beperkt aantal gesprekken. In dat korte traject stellen we veerkracht centraal.

Bij CrisisCare.eu hebben we meer dan twintig jaar ervaring met de opvang van slachtoffers bij langdurige gijzeling, kaping, terrorisme...

Neem contact op met ons:

  • info@crisiscare.eu


Psychotherapie

Ook voor intensievere of langduriger individuele begeleiding na een crisis kan u terecht bij CrisisCare.eu.

Onze experten hebben ruime ervaring en zijn getraind in diverse behandelingstechnieken bij psychotrauma.

Neem contact op met ons:

  • info@crisiscare.eu


CrisisCare.eu BV - BE0766653059
info@crisiscare.eu - +32 496 02 89 64
Olmenlaan 1, 8400 Oostende