Vorming

Crisiszorg - Crisismanagement - Crisisteams

Vorming Crisiszorg

Via onze vormingen Psychosociale Crisiszorg verwerven deelnemers inzicht, kennis en vooral zelfvertrouwen om op een goede manier een eerste opvang te bieden aan individuen of groepen in crisis.

Onze vormingen zijn er voor leidinggevenden en personeel.

Neem contact op met ons en we werken een voorstel op maat uit, samen met u:  

Zorgzaam Crisismanagement 

CrisisCare.eu werkt graag een degelijk en menselijk crisisplan uit voor uw organisatie dat u kan inzetten vooraf, tijdens én na een crisis. 

Onze crisisplannen integreren zorg voor álle betrokkenen: uw klanten en personeel, uw leidinggevenden en de mensen in uw crisisteam.

Neem contact op met ons en we werken een voorstel op maat uit, samen met u: 

Zorgcollega's

De beste eerste crisisopvang binnen een organisatie komt uit de directe omgeving: collega's. 

Wenst  u binnen uw organisatie (een team van) zorgcollega’s die instaan voor de eerste psychosociale hulp bij schokkende gebeurtenissen? 

Wij zorgen voor vorming én coaching waarmee zorgcollega’s een snelle en aangepaste eerste opvang kunnen garanderen.

Neem contact op met ons en we werken een voorstel op maat uit, samen met u: 

CrisisCare.eu BV - BE0766653059
info@crisiscare.eu+32 496 02 89 64
Olmenlaan 1, 8400 Oostende