Advies

Voor - Tijdens - Na

Voor de crisis

Samen met u analyseren we de psychosociale risico's, noodplannen en nazorgtrajecten binnen uw organisatie.

Daarna formuleren we een psychosociale crisisstrategie die inhaakt op de mogelijkheden en bestaande procedures binnen uw organisatie.

Neem contact op met ons en we werken een voorstel op maat uit, samen met u:

  • info@crisiscare.eu

Tijdens de crisis

U kan ons oproepen tijdens een crisis.

We adviseren vanop afstand of komen ter plaatse.

Tijdens die kortdurende of langdurende crisis helpen wij u het welzijn van álle medewerkers te monitoren.

Neem contact op met ons:

  • info@crisiscare.eu


Na de crisis

Never waste a good crisis. Een crisis binnen uw organisatie kan een groeimoment worden, als u maar de juiste nazorg voorziet.

Wij werken een nazorgtraject uit voor alle getroffenen en suggereren structurele maatregelen. Binnen dat traject verwijzen we door naar bestaande diensten waar mogelijk, naar CrisisCare.eu zelf indien nodig.

Neem contact op met ons en we werken een voorstel op maat uit, samen met u:

  • info@crisiscare.eu


CrisisCare.eu BV - BE0766653059
info@crisiscare.eu - +32 496 02 89 64
Olmenlaan 1, 8400 Oostende